VCCI

페이지 정보

profile_image
작성자박싱 조회 3회 작성일 2020-05-22 22:15:51 댓글 0

본문

Foundations Class 1: New Creation (Pastor David Pernell)

Description
Bible Adventure Land : God bless you bro I been in your church recently

VCCI COVID-19 Business Webinar: Judy O'Connell & Rebecca Casson

In this webinar series from the Victorian Chamber of Commerce and Industry, Chief Executive Paul Guerra provides an update on the state of affairs in the Victorian business community.

This week, the VCCI chief executive is joined by VSBC Commissioner Judy O'Connell and Master Builders Victoria CEO Rebecca Casson to share their knowledge and provide the best insights from their industry.

Answering your questions, this webinar offers you the opportunity to get the most up-to-date information that is relevant to your business and colleagues in this time of uncertainty.

These webinars are being made freely available to any business as part of our commitment to the business community.

Giới thiệu VCCI-HCM

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

VCCI Chi nhánh TP.HCM hoạt động trên địa bàn TP. HCM và 6 tỉnh thành phía Nam là Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Trong thời gian qua, VCCI đã luôn đồng hành và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Là một phần không tách rời của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hơn 3.000 doanh nghiệp hội viên VCCI-HCM hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của khu vực nói riêng và của đất nước nói chung.

... 

#VCCI

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 444건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.bload.co.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz